Często zastanawiamy się, jakie prawa i obowiązki mają obcokrajowcy mieszkający w Polsce. Czy są oni zobligowani do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego? Wiele osób, zarówno Polaków, jak i cudzoziemców,. W tym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowców przebywających w Polsce.

Jakie prawa i obowiązki mają obcokrajowcy w Polsce w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego?

Na terenie Polski także cudzoziemcy muszą podlegać pewnym przepisom dotyczącym ubezpieczania swojego zdrowia. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych każdy mieszkaniec kraju jest zobligowany do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że również osoby spoza Unii Europejskiej muszą uregulować swoje statusy pod względem ubezpieczeniowym.

W przypadku obywateli polskich, ich prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej wynika automatycznie z faktu zamieszkania na terenie kraju lub pobytu w nim powyżej 185 dni. Jednak dla cudzoziemców obowiązki i prawa związane z ubezpieczeniem zdrowotnym są trochę bardziej skomplikowane.

Często zastanawiamy się, jakie prawa i obowiązki mają obcokrajowcy mieszkający w Polsce

Obcokrajowcy w Polsce: czy muszą być ubezpieczeni na własny koszt?

Cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do Polski mogą korzystać z systemu opieki zdrowotnej na różne sposoby. W zależności od swojego statusu przysługuje im prawo do uzyskania świadczeń medycznych bezpłatnie lub za określoną opłatą. Niemniej jednak, większość cudzoziemców jest zobligowana do posiadania prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego pokrywającego koszty leczenia.

W przypadku pracowników wysłanych przez zagraniczne firmy do pracy czasowej w Polsce, ich pracodawca jest odpowiedzialny za zakup i opłacanie polisy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. Taka forma ochrony jest obligatoryjna dla cudzoziemców przebywających tymczasowo na terytorium kraju.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców w Polsce: co należy wiedzieć?

Dla osób, które zamierzają osiedlić się trwale lub długoterminowo w Polsce istnieją specjalne przepisy dotyczące ubezpieczania zdrowotnego. Takie osoby powinny posiadać prywatne ubezpieczenie zdrowotne obcokrajowca, które zapewni im dostęp do opieki medycznej w kraju (https://1ubezpieczenie.pl/czy-cudzoziemcy-musza-posiadac-ubezpieczenie-zdrowotne-w-polsce/).

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele firm oferujących specjalne pakiety ubezpieczeniowe dla cudzoziemców. Te polisy są skrojone pod indywidualne potrzeby i pozwalają obcokrajowcom na korzystanie z usług lecznictwa w Polsce. Warto jednak zaznaczyć, że koszt takiego ubezpieczenia może być dosyć wysoki, dlatego wielu cudzoziemców decyduje się na zawarcie umowy o pracę w Polsce, która obejmuje również zakup grupowego ubezpieczenia zdrowotnego przez pracodawcę.

Co się stanie, jeśli obcokrajowiec nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce?

Osoby spoza Unii Europejskiej przebywające dłużej niż trzy miesiące bez odpowiedniego ubezpieczania zdrowia mogą zostać ukarane mandatem finansowym lub nawet deportowane z terenu Polski. Niemniej jednak sam fakt nieposiadania prywatnej polisy nie wyklucza kompletnie możliwości korzystania ze służby zdrowia.

W razie nagłego zachorowania lub wystąpienia sytuacji awaryjnej osoba niemieszkająca na stałe w Polsce ma prawo skorzystać z publicznego systemu służby zdrowia. W takiej sytuacji może zostać skierowana do najbliższego szpitala, gdzie zostanie udzielona jej pomoc medyczna bez względu na posiadane ubezpieczenie.

Podsumowując, obcokrajowcy przebywający w Polsce muszą podlegać przepisom dotyczącym ubezpieczenia zdrowotnego. Dla większości cudzoziemców wymagane jest posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub grupowego ubezpieczenia dostarczanego przez pracodawcę. Nieposiadanie takiego ubezpieczenia grozi mandatem finansowym lub deportacją z terenu Polski, dlatego warto regularnie monitorować swoje prawa i obowiązki w zakresie opieki zdrowotnej jako osoba mieszkająca poza Unią Europejską.